Partners

Vi har mångåriga relationer med fastighetsägare, investerare, byggbolag, arkitekter, jurister, fastighetsmäklare och leverantörer för inredning och design. Det gör oss till en stark samarbetspartner som tar ett helhetsgrepp i förädlingsprojekt.

Compact Solutions partner logos