Vi skapar vackra och funktionella bostäder genom att

Vi förädlar dolda tillgångar

Compact Solutions är ett oberoende konsultbolag som specialiserar sig på att skapa nya bostäder. Våra lösningar är ofta kompakta men vackra och funktionella bostäder, med fokus på bostäder för studenter och unga samt övernattningslägenheter för företagare.

Compact Solutions är expert på att skapa intäkter från dolda resurser, optimera fastigheters nyttjandegrad samt hjälpa privata och kommunala fastighetsägare, byggbolag och bostadsrättsföreningar att öka vinster genom ny-, till- och ombyggnation samt fastighetstransaktioner. Läs mer.